DUAL SEAL - Použitie

DUAL SEAL LG - Trojvrstvový membránový hydroizolačný systém

Popis výrobku

 

Dual seal LG

Dual Seal LG je trojvrstvový membránový hydroizolačný systém. Skladá sa zo samotesniacej bobtnajúcej vrstvy granulovaného bentonitu laminovaného na nepriepustný polyetylén o vysokej hustote (HDPE). Tretia zložka je ochranná vrstva odstredeného polypropylénu. Tieto tri zložky spolu tvoria odolnú, húževnatú hydroizolačnú membránu vyrábanou v hrúbke 3,5 - 4,0 mm, špeciálne navrhnutú pre skryté inštalácie (debnenie, paženie, podpodlažné inštalácie alebo výťahové šachty). Dual Seal LG rovnako odoláva pri aplikácií, kedy je na povrch membrány priamo striekaný betón.

Základné použitie

Dual Seal LG je zvlášť účinný pri izolovaní zo zakrytej strany (debnenie, paženie atd.), kde je hydroizolačná membrána aplikovaná predtým, ako sa betónujú steny alebo podlaha. Je navrhnutá tak, aby odolala poškodeniu pri viacnásobnom vystavení drsnému počasiu, extrémne abrazívnym liatym betónovým zmesiam, alebo priamej inštalácií betónu. Dual Seal LG rovnako vykazuje mimoriadnu ochranu voči prenikaniu vody v miestach s vysokým vodným stĺpcom. Špeciálna klimatická úprava umožňuje, aby bol Dual Seal LG aplikovaný relatívne dlhú dobu pred betonážou stien, podláh.

Obmedzenie

Ak je spodná voda poloslaná, kontaktujte ZENITSK, s.r.o. Koš. Neaplikujte v stojacej vode alebo pod snehom.

POZNÁMKA: Tato technická špecifikácia nie je úplná. Podrobné informácie nájdete v inštalačných príručkách.

INŠTALÁCIA

Všetky detaily nájdete v príslušných inštalačných príručkách Dual Seal LG. U všetkých skrytých inštalácií bentonitová strana smeruje k inštalujúcemu.


Prípravné práce

Pred zahájením aplikácie skontrolujte všetky povrchy. Všetky medzery medzi debnením väčšie ako 2,5 cm by mali byť pred inštaláciou zakryté  alebo vymazané bentonitovým tmelom Dual Seal Mastic.

Debnenie

Dual Seal LG možno inštalovať vo vertikálnom alebo horizontálnom smere. Pre liaty betón spoje prekryte o 8 cm ako u strešnej krytine (horný nad spodným), pre striekaný betón je prekrytie o 15 cm ako u strešnej krytine (spodný nad horným). Všetky spoje prichyťte po 15 - 20 cm. Okolo všetkých kotevných tyčí a prestupov naneste Dual Seal Mastic. Pred liatím betónu chráňte pred zaplavením.

Zhutnené podložie

Dual Seal LG môžme použiť na zakrytie zemných výkopov, ktoré majú slúžiť ako vonkajšia strana debnenia vertikálnej steny. Spoje prekryte o 10 - 15 cm.

Stratené debnenie

Dual Seal LG môže byť priamo inštalovaný na debnenie, ktoré má byť po naliatí betónu ponechané v zemi (výťahové šachty, guličky atď.). Spoje prekrývajte minimálne o 8 cm.

Pod podlahou

Dual Seal LG sa inštaluje tam, kde je požadovaný priami kontakt bentonitu a podkladnej vrstvy. Dual Seal LG vytvorí okamžité utesnenie priestoru podlahy. Spoje prekrývajte o 8 cm. Môže byť inštalovaný na zhutnenú zeminu, piesok alebo podkladný vyrovnávací betón.

Aby sa pod podlahou vytvorila bariéra chrániaca pred prenikaním vodných par, všetky spoje utesnite hydroizolačnou páskou.

Prieniky

Kotevné tyče, spojovacie svorníky, nezarovnané stĺpy, konzoly môžu membránou Dual Seal LG preniknúť. Pokiaľ k tomu dôjde, kontaktujte zástupcu ZENITSK,s r.o. Koš.

Ochrana

Hydroizolačný systém Dual Seal LG má odolnosť voči prerazeniu 45 N a pre väčšinu aplikácií nevyžaduje žiadnu ďalšiu ochranu. Ohľadom podrobností pri špeciálnych aplikáciach kontaktujte zástupcu ZENITSK,s r.o. Koš.

Balenie

Štandartné rolky 1,22 x 7,32 m.

Skladovanie

Chráňte pred vlhkosťou. Skladujte na paletách a zakryte fóliou alebo plachtou. Nestavajte dve palety na seba.

 

 

Zvislá stena s pásmi Dual Seal

 
Prevádzka a fakturačná adresa:
Zenit SK s.r.o.
Nová 831/78
972 41 Koš

Tel.: +421 46 543 07 71
Fax.: +421 46 542 02 42
zenit@nullzenitsk.sk
Pobočka Košice:
Zenit SK s.r.o.
Slanecká cesta (vedľa Mitsubishi)
040 12 Košice

Tel.: +421 55 6254 006
Fax.: +421 55 6254 006
kosice@nullzenitsk.sk
Kontakty Hydroizolácie:

Igor Vážan
Tel.: +421 46 5430 771 klapka 43
Mob.: +421 908 762 486
vazan@nullzenitsk.sk