MATACRYL - hydroizolačná membrána & pojazdná povrchová vrstva

Hydroizolačná membrána a pojazdná povrchová vrstva pre ochranu nových i renovovaných mostných konštrukcií.
Nová unikátna technológia PUMA:Kombinácia polyuretánovej a metylmetakrylátovej technológie - spojenie výhod vysokej elasticity s extrémnou rýchlosťou tuhnutia.

 Vlastnosti:

 • Bezšpárový povrch
 • Nepriepustnosť, nenasiakavosť
 • 100% vodotesnosť
 • Teplotné rozmedzie pre aplikáciu -10°C až 30°C
 • Schopnosť prekrývania trhlín (elasticita) aj pri -20°C
 • Membrána aplikovaná manuálne (stierky) alebo striekaním za studena. Bez potreby špeciálnej prípravy materiálov (zahrievanie), bez špeciálnych nárokov na skladovanie (možno skladovať na stavenisku).

Základné výhody technológie:

 • vysoká elasticita (niekoľkonásobne vyššia ako u asfaltu) i pri teplotách pod -20oC - schopnosť prekrývania trhlín v podkladnej konštrukcií + schopnosť reagovať na pohyby (dilatácií) konštrukcie
 • aplikovaná za studena; bez nutnosti zahrievania materiálu na stavenisku i pred aplikáciou
 • bez nárokov na podmienky skladovania (možnosť skladovať na stavenisku i pri veľmi nízkych teplotách); eliminácia problémov s dopravou a načasovaním dodávok
 • bezšpárový povrch
 • neprepúšťa a neabsorbuje, je vysoko chemicky odolný
 • vysoká mechanická odolnosť (aj proti „vyjazdeným koľajam")
 • odolnosť proti prerazeniu
 • 100% vodotesnosť
 • možnosť použitia na betónové i kovové konštrukcie
 • vysoká priľnavosť k podkladu (niekoľkonásobne vyššia ako pri asfalte), a to ako k betónovej, tak kovovej konštrukcií - jednoduché riešenie izolácie konštrukčných  detailov
 • nákladová efektívnosť (2 cm vrstva miesto 15 - 20cm asfaltu, nižšie nároky na  konštrukciu)
 • možnosť aplikácie horúceho asfaltu priamo na membránu
 • rôzne farebné prevedenia (odlíšenie cyklotrás a chodníkov)
 • preverené v praxi na značnom množstve referenčných stavieb
 • vysoká trvanlivosť

 

Špecifické výhody technológie:

 

 • možnosť aplikácie aj v zime pri teplotách pod -10°C (preverené v praxi)
 • veľmi rýchla aplikácia vďaka jednoduchosti pokládky a schopnosti vyzretia/vytuhnutia membrány v 45 – 90 minutách
 • významná redukcia doby opravy – možnosť návratu automobilovej dopravy skôr v hodinách ako v dňoch
 • zníženie nebezpečia vplyvu náhlej zmeny počasia
 • redukcia nákladov a organizačných nárokov na objazdné trasy, zmeny trás MHD atď., mnohokrát zabráni kolapsu dopravy na exponovaných trasách

Dodatočné výhody systému pri použití ako pojazdné vrstvy (namiesto asfaltu)

 • Výrazné zníženie zaťaženia mostnej konštrukcie
 • Dvojnásobná očakávaná životnosť oproti asfaltovej či betónovej pojazdnej vrstve
 • Jednoduchosť prípadných opráv
 • Eliminácia negatívnych vplyvov pohybu konštrukcie
 • Nákladová efektivita

Fyzikálne vlastnosti

 

FYZIKÁLNA VLASTNOSŤ
HODNOTA

SKÚŠOBNÁ METÓDA

Plošná hmotnosť 4000g.m-2 ČSN EN 1849-1:2000
Prídržnosť k betónu 2,97MPa ČSN 73 2577
Napätie pri Fmax 9,3MPa ČSN EN 12311-1: 2000
Predĺženie pri Fmax 633,60% ČSN EN 12311-1: 2000
Nasiakavosť pod vodou 28 dní max 0,45% ČSN EN 14223: 2006
Ohybnosť na trni (trn 30mm;-15°C) bez porušenia  
Nepriepustnosť vodou (24hod/100kPa) tesní  
Statické premostenie trhlín pri -10°C 5mm (šírka špáry pri prvom výskyte trhlín 7mm) ČSN 736242


 
Prevádzka a fakturačná adresa:
Zenit SK s.r.o.
Nová 831/78
972 41 Koš

Tel.: +421 46 543 07 71
Fax.: +421 46 542 02 42
zenit@nullzenitsk.sk
Pobočka Košice:
Zenit SK s.r.o.
Slanecká cesta (vedľa Mitsubishi)
040 12 Košice

Tel.: +421 55 6254 006
Fax.: +421 55 6254 006
kosice@nullzenitsk.sk
Kontakty Hydroizolácie:

Igor Vážan
Tel.: +421 46 5430 771 klapka 43
Mob.: +421 908 762 486
vazan@nullzenitsk.sk