Superstop - bentonitová vodotesná upchávka vlastnosti

Bentonitový íl je tvorený pevne zomknutými mikroskopickými doskovitými časticami s iontovým nábojom. Medzi týmito časticami pôsobia sily kladných a záporných nábojov. Molekuly vody sú priťahované do tejto jedinečnej štruktúry interakciou s kladnými a zápornými náboji. Hneď ako sa voda dostane do styku s materiálom SUPERSTOP®, jej molekuly se vklínia medzi částice bentonitu a oddelia ho, čím dôjde k rozpínaniu. Hydratované častice bentonitu vytvoria takmer nepreniknuteľné bludisko, ktoré neprepustí žiadnu ďalšiu tekutinu. Pôsobením hydrostatického tlaku na bentonit sa častice ešte viac zomknú a fungujú ako guľový ventil (čím väčší tlak, tím účinnejšie utesnenie).

Aktivované deskovité částice bentonitu ve vodě Bentonitový jíl

 

Suchý materiál Superstop v betonu    Superstop po třech dnech působení vody

Technické údaje
 
FYZIKÁLE VLASTNOSTI
HODNOTA
SKÚŠOBNÁ METÓDA
Merná hmotnosť
1,75
ASTM D-71
Bod mäknutia
100°C
ASTM D-30
Bod vzplanutia
nieje
ASTM D-93-97
Rozsah teploty pre použitie
-18°C až +110°C
 
Rozsah prevádzkovej teploty
-40°C až +110°C
 
Farba
Šedá
 
Pevnosť v pretrhnutí
31,5 kg
 
% rozťažnosť - prasknutie
50%
ASTM D-638 Typ 4
Prietok vody špárou v betóne
Nulový prietok
ASTM D-751
Prietok vody špárou v betóne pri stĺpci vody 30 m
Nulový prietok
ASTM D-751 metóda A
 
Prevádzka a fakturačná adresa:
Zenit SK s.r.o.
Nová 831/78
972 41 Koš

Tel.: +421 46 543 07 71
Fax.: +421 46 542 02 42
zenit@nullzenitsk.sk
Pobočka Košice:
Zenit SK s.r.o.
Slanecká cesta (vedľa Mitsubishi)
040 12 Košice

Tel.: +421 55 6254 006
Fax.: +421 55 6254 006
kosice@nullzenitsk.sk
Kontakty Hydroizolácie:

Igor Vážan
Tel.: +421 46 5430 771 klapka 43
Mob.: +421 908 762 486
vazan@nullzenitsk.sk